Kernwaarden

...geeft een goed gevoel

kernwaarden, weegschaal met gewicht

Wat zijn kernwaarden en waarom zijn ze belangrijk?

  • Jouw klanten verwachten steeds meer dat je transparant over de waarden waar jij voor staat 
  • Kernwaarden geven weer wat je als organisatie het meest belangrijk vindt. Het onderstreept je identiteit, waardoor bijvoorbeeld een potentiële klant of medewerker voor jou gaat kiezen.
  • Kernwaarden zijn vaak simpele woorden, maar daar zit een verhaal achter. Dit unieke, gedeelde verhaal houdt jullie als groep verbonden en dat vergroot bijvoorbeeld medewerkersbetrokkenheid en -motivatie.
  • Waarden geven richting en duidelijkheid, bijvoorbeeld in een lastige discussie of om een belangrijke beslissing te nemen. 
  • Door intern te focussen op het hebben en doorleven van de kernwaarden, creëer je extern een betrouwbaar beeld dat in lijn is met wat je wilt bereiken. Practice what you preach.
  • Kernwaarden worden pas relevant voor de dagelijkse praktijk, als je ze vertaalt in concrete afspraken, gedragingen, houding, communicatie, ways of working. Dan bieden ze mensen richting en houvast, om bijvoorbeeld beslissingen te nemen en gewenst gedrag te vertonen.

Waarden wijzen je de weg naar de juiste keuzes.

Hoe bepaal je kernwaarden?

  • Doe het met iemand van buiten je organisatie. Die persoon functioneert als een spiegel die je helpt om beter te zien. Het kan een ingehuurde consultant zijn, een bevriende relatie of een betrokken klant, maar doe het vooral niet alleen. Ideaal is een combinatie van de drie. 
  • Denk niet pas aan het einde aan draagvlak. Zorg dat je aan het begin een brede groep betrekt door de bestaande waarden in de organisatie op te halen. Om te weten welke waarden er leven in een organisatie is er de kernwaardenscan. Hiermee kun je laagdrempelig ophalen wat er leeft in je organisatie.
  • Op basis van de bestaande waarden die je hebt opgehaald, maak je een selectie. Belangrijk te weten is dat dit een subjectief proces is: intuïtief en door met elkaar de dialoog te voeren (wat al een verandering op zich teweeg brengt) komt naar boven welke waarden in jouw organisatie prioriteit hebben.

De Top 10 Kernwaarden van Nederland

Integriteit
Betrokkenheid
Betrouwbaarheid
Vertrouwen
Ondernemerschap
Innovatie
Openheid
Duurzaamheid
Verantwoordelijkheid
Verbindend